Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete

Nabídka pracovní pozice učitele

Základní škola přijme do svých řad kvalifikovanou učitelku nebo učitele (včetně absolventů nebo studentů závěrečných ročníků magisterského studia) s aprobací:

Strukturovaný životopis zasílejte na skola@zsph.cz.

Nabízíme přátelské pracovní prostředí, možnost profesního růstu a sebevzdělávání, dobrou dopravní dostupnost, plný úvazek, dvanáctou platovou třídu a osobní ohodnocení.

Důležité upozornění:

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2021/2022

Všechny děti byly přijaty. Upozorňujeme, že podklady pro odklad školní docházky je nutné dodat do školy do 31. 5. 2021.


Volby do Školské rady se uskuteční 19. 5. 2021. Dokumenty a seznam kandidátů naleznete zde.


Od 17. 5. 2021 bude zahájena prezenční výuka žáků celého 1. stupně, 2. stupeň pokračuje rotačně.

Postupně budeme aktualizovat veškeré informace! Sledujte web školy, případně Bakaláře.

10. 5. začínají prezenční výuku třídy: 1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

17. 5. začínají prezenční výuku třídy: 6.B, 7.B, 8.B, 9.B a celý první stupeň.

MŠMT vydalo právní oporu k testování a režimovým opatřením ve školách.

Školní družina i jídelna budou v provozu v běžném režimu pro děti přítomné ve škole, žáci, kteří se vzdělávají distančně, nadále mohou vyzvedávat obědy na rampě školní jídelny dle harmonogramu. 

Na základě mimořádného opatření MZD mohou do školy vstoupit děti pouze v případě, že:

 • nemají žádné příznaky respiračních onemocnění nebo COVID19

 • podstoupily neinvazivní antigenní testování ve škole

 • mají řádně zakrytá ústa (respirátor, chirurgická rouška) po celou dobu přítomnosti ve škole

 • pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování nebo odmítání nošení roušky, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle školského zákona. Škola v rámci možností poskytne přiměřenou formu studijní podpory – zadávání úkolů, pracovní listy…

 • žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Kdo nemusí být testován:

 • žák, který předloží lékařské potvrzení o prodělání COVID19, ukončil izolaci a od prvního pozitivního testu u něj neuběhla doba delší než 90 dní

 • žák, který předloží negativní výsledek AG nebo PCR testu, provedeného poskytovatelem zdravotních služeb, ne staršího než 48 hodin (rodiče mají možnost otestovat si dítě ve zdravotnickém zařízení jinou preferovanou metodou, např. kloktacím testem)

 • žák, který má vystavený certifikát MZd o provedení očkování proti COVID19 a od aplikace poslední dávky uběhlo 14 dní (v případě, že bude umožněno očkování dětí)

Postup školy v případě pozitivního testu

 • při testování v pondělí bude oddělen pouze pozitivně testovaný žák, zbytek třídy pokračuje ve výuce

 • při testování ve čtvrtek jde při pozitivním testu alespoň jednoho žáka celá třída domů a čeká se na potvrzující PCR test pozitivně testovaného žáka

 • pokud je tento test pozitivní, je nařízena KHS karanténa pro celou třídu

 • pokud je test negativní, třída se vrací do výuky

 • zákonný zástupce je povinen informovat dětského lékaře (zákonný zástupce obdrží od školy potvrzení o pozitivním výsledku testu)

Harmonogram vstupu do školy:

7:30 7:35 7:40 7:45 7:50 7:55
1. A, 3. A, 5. A 1. B, 3. B, 5. B 2. A, 6. B, 4. A 4. B, 2. B, 2. C 7. B, 8. B 9. B

Harmonogram stravování: 

Z důvodu hygienických opatření se děti budou stravovat dle harmonogramu. V případě, že budou muset na oběd po vyučování čekat, zajistí dohled školní družina.

Žáci celého 1. stupně (1. - 5 tř.) a žáci 6. B, 7. B, 8. B, 9. B jsou automaticky všichni přihlášení ke stravování na týden 17. 5. - 21. 5. 2021

Žáci tříd 6. A, 7. A, 8. A, 9. A jsou automaticky odhlášeni z dalšího týdne 17. 5. - 21. 5. 2021 ze stravování.

Pokud si chcete docházet s jídlonosičem v 11,00, nebo 13,45 zezadu jídelny prosím přihlaste se přes e-stravu. Případně volejte do ŠJ.

Radka Petrželková, vedoucí ŠJ


Výuka v období mimořádných opatření 

Upozorňujeme, že distanční výuka je povinná.

Prosíme o kontrolu Teamsů  a Bakalářů každý den a zajištění odevzdání domácích úkolů v termínu.

V případě absence na online výuce nebo nevyzvednutí si písemných zadání je nutné žáka do tří dnů omluvit.


Změna hesel k Office 365

Dnes, 5. 10. 2020, byla všem žákům školy změněna hesla pro přihlašování do Office 365 (Teams, pošta, cloud). Důvodem je příprava na distanční výuku a generování hesel pro žáky prvních ročníků. Postup k přihlášení a nové heslo najdete v Bakalářích na nástěnce. Děkujeme za pochopení.

 

Aktuální informace