Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete
Důležité upozornění:

Dne 16. 11. 2020 se uskuteční řádné volby do Školské rady.


Stravné

Vážení rodiče,

jelikož nevíme, jak bude postupovat navracení žáků do školy, stravné bude klasicky počítáno na listopad obvyklým způsobem s tím, že pokud žáci nenastoupí, stravné se jim automaticky odhlásí. Platba stravného na listopad 2020 bude inkasním způsobem uskutečněna 27. 10. 2020. Žáci platící složenkou či hotově budou mít obědy přihlášeny až po platbě v hotovosti od 2. 11. 2020, stejně jako v měsíci září.

Upozornění: od 26. 10. 2020 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny, nevaří se, stravné bude všem odhlášeno.

Děkujeme za pochopení.

Radka Petrželková, vedoucí ŠJ


Výdej obědů od 15. 10. 2020

Žáci si mohou vyzvedávat obědy do jídlonosičů od 13:00 do 13:45.

Cizí strávníci si vyzvedávají obědy na rampě u školní jídelny (zadní vchod do jídelny)  od 11:30 - 12:00.

Výuka v období mimořádných opatření od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020

Od 14. 10. 2020 probíhá výuka distančním způsobem. Rodiče omlouvají absenci běžným způsobem.

I. i II. stupeň

  • online výuka probíhá v prostředí aplikace Teams dle redukovaného rozvrhu hodin
  • třídní učitelé předávají informace prostřednictvím systému Bakaláři
  • tištěné úkoly pro žáky, kteří nemohou pracovat online (vyplnili v dotazníku v září, že nemají potřebné vybavení), je nutné vyzvednout v pondělí 19. 10. 2020 od 8:00 do 8:30 ve vestibulu školy.

Upozorňujeme, že distanční výuka je povinná.

Prosíme o kontrolu Bakalářů každý den a zajištění odevzdání domácích úkolů v termínu.

V případě absence na online výuce nebo nevyzvednutí si písemných zadání je nutné žáka do tří dnů omluvit.

Obědy

  • žáci mají při distančním vzdělávání nárok na dotovaný oběd
  • obědy se 14. 10. 2020 vydávají od 12:00 – 13:30
  • od 15. 10. 2020 jsou všem žákům obědy odhlášeny. V případě zájmu o stravování budou obědy vydávány do jídlonosičů.
  • do školy nebudou vpuštěny osoby vykazující příznaky respiračních onemocnění

Školní družina

  • od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020je školní družina uzavřena

Od 26. 10. do 31. 10. 2020 neprobíhá výuka (podzimní prázdniny) a nelze odebrat obědy.


Vítězem voleb do Školské rady se po sečtení všech hlasů stal pan Tomáš Adamec. 


Změna hesel k Office 365

Dnes, 5. 10. 2020, byla všem žákům školy změněna hesla pro přihlašování do Office 365 (Teams, pošta, cloud). Důvodem je příprava na distanční výuku a generování hesel pro žáky prvních ročníků. Postup k přihlášení a nové heslo najdete v Bakalářích. Děkujeme za pochopení.


Výuka HV a TV v době mimořádných opatření

Na základě pokynů KHS a MŠMT bude výuka HV vedena bez zpěvu a TV bude za příznivého počasí probíhat venku (procházky po okolí), je tedy nutné posílat děti do školy ve vhodném oblečení a obuvi. V případě nepřízně počasí děti zůstanou ve třídách na teoretickou výuku. Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením jsme byli nuceni odložit projektový den s tematikou branné výchovy k 75. výročí konce 2. světové války. Den je pořádán ve spolupráci s Československou legionářskou obcí a žáci 2. stupně se mohou těšit na dopoledne plné soutěží a informací, např. střelba ze vzduchovek, první pomoc a prohlídka sanitky, chemické cvičení a autoškolu. O novém termínu budete předem informováni. Děkujeme za pochopení.


SRPŠ - spolek rodičů a přátel školy momentálně nefunguje. Více informací v příslušné sekci.


Nošení roušek ve třídách 2. stupně

Od pátku 18. 9. jsou rozhodnutím vlády zavedeny roušky také během vyučování ve třídách. Nařízení platí pro 2. stupeň.


Doporučený postup při akutních onecmonění v době pandemie COVID-19


Pravidla pro nošení roušek

Žáci jsou povinni nosit až do odvolání roušky ve všech společných prostorách (šatna, chodby, jídelna apod.).  Každý žák má na každý den 2 roušky, jednu v sáčku. Pokud dítě roušku zapomene, nejprve kontaktujeme zákonného zástupce, aby roušky dodal. V případě, že to není možné, vstupuje žák do školy až v 8,00 (do té doby čeká před školou), je odveden do třídy paní uklízečkou. Jeho pohyb ve společných prostorách je omezen, na WC může pouze v hodině, kdy jsou chodby prázdné. 


Pro žáky 1. stupně, kteří začínají výuku 2. vyučovací hodinou, je možnost využít školní družiny od 8 do 8:45hod.

Upozorňujeme, že vstup dospělých osob do prostor školy je povolen pouze v nutných případech a s ochranou dýchacích cest (rouška, respirátor).

Rodiče prvňáčků mohou doprovázet své dítě do školy a do družiny pouze v září.

Při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do prostor školy.


Nabídka pracovní pozice učitele

Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná přijme do svých řad od nového školního roku 2020/2021 kvalifikovanou učitelku nebo učitele (včetně absolventů) pro:

  • 1. stupeň (certifikát pro výuku anglického jazyka výhodou, není podmínkou),
  • 1. stupeň – Anglický jazyk,

Strukturovaný životopis zasílejte na skola@zsph.cz.

Nabízíme přátelské pracovní prostředí, možnost profesního růstu a sebevzdělávání, dobrou dopravní dostupnost, plný úvazek, dvanáctou platovou třídu a osobní ohodnocení.

Aktuální informace