Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete

Projekty školy

ZŠ Pujmanové:  Projekt Krokus

Základní škola Marie Pujmanové se již druhým rokem zapojila do mezinárodního projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a také jeho pobočky v Brně. Tento projekt nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit mladým lidem období holocaustu, a snaží se o zvýšení povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Žáci vždy na podzim zasadí cibulky žlutých krokusů, které mají po rozkvětu připomínat jeden a půl milionu židovských dětí, jež zahynuly za 2. světové války v koncentračních táborech. Ve výuce se žáci seznamují s touto problematikou pomocí poskytnutých metodických materiálů.

 

 • 1_3.jpg
 • 2kr.jpg

Dne 18. 10. 2018 proběhla badatelská výuka žáků 7. B třídy na téma RECYKLACE A VODA. Žáci zjišťovali pH vody, množství živých tvorů ve vodě a sestrojili si malou čističku vody.

 • 1.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5_2.jpg

Dne 3.10. navštívil čtenářský klub pan Ing. Daniel Vydra. Je spisovatelem, autorem komiksových textů, přispívá do dětských časopisů. Dětem vyprávěl o vzniku komiksu, o jeho tvorbě a postupech, jak komiks vzniká. Děti si mohly vše vyzkoušet a vytvořit tak vlastní příběh. Akce se všem líbila a doufáme, že se ještě někdy setkáme.

M. Sembolová

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

Pan Daniel Vydra navštíví 3. 10. čtenářský klub na druhém stupni.

Projekty školní rok 2017/2018

Den poezie

Každoročně ve dnech 16. - 26. listopadu probíhá festival, jenž je otevřený všem, kteří nějakým způsobem chtějí oslavovat poezii.

Také na naší škole se 16.11. konala akce patřící k 19. ročníku Dne poezie. Letošní téma Labyrint světa bylo inspirováno prací významného českého myslitele, pedagoga a humanisty J.A. Komenského. Od jeho narození letos 28. března uplynulo 425 let.

Naši žáci se pohybovali v labyrintu slov básně, kterou měli později složit, seznámili se s životem osobnosti J.A. Komenského, diskutovali o jeho názorech.

Projektu se zúčastnili žáci 2. stupně naší školy.

 • PB160067.JPG
 • PB160069.JPG
 • PB160074.JPG
 • PB160077.JPG
 • PB160081.JPG
 • PB160083.JPG
 • PB160087.JPG
 • PB160089.JPG

Návštěva Českého Těšína

Ve čtvrtek 9. 11. jsme byli pozváni do Českého Těšína na ZŠ Kontešinec, abychom se setkali s paní Evou Katrušákovou, která je autorkou projektu Celé Česko čte dětem. 

Výlet to byl úžasný. Paní Katrušáková nám povyprávěla o tom, jak těžké je rozjet celonárodní projekt a získat podporu. To se jí nakonec povedlo, když ji podpořil třeba Jarek Nohavica, Marek Eben, Michal Viewegh a další. Patronem celé akce se v začátcích stal prezident Václav Havel. Hlavní myšlenkou je, aby rodiče, prarodiče ale třeba i sourozenci věnovali dvacet minut denně četbě pro děti.

Děkujeme těšínskému klubu, že nás pozval. Moc se nám to líbilo.

 • 20171109_142516_resized.jpg
 • foto3.jpg
 • foto4.jpg
 • foto2.jpg

Čtenářský klub pro druhý stupeň

Od poloviny září se na naší škole opět rozběhl čtenářský klub. Hned od začátku jsme naplnili čítárnu nadšenými čtenáři a začali vytvářet pracovní listy, výtvarná díla, tašky… Ale hlavně jsme začali číst. Naše knihovna je nabita spoustou titulů, které stojí za to si přečíst.

S podporou Nové školy o.p.s. děti dostaly klubové náramky a batůžky, které si při lekci sami vyzdobili tzv. blackout poetry. A je to opravdu krása. Doufáme, že jim toto nadšení vydrží celý školní rok.

M. Sembolová, T. Jačmeníková – manažerky klubu

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

Projekty školní rok 2015/2016

Projektový den proti kouření

Dne 31. 5. se na naší škole konal Projektový den proti kouření .

V tento den si lidé na celé planetě v rámci Světového dne nekouření připomínají nedozírné následky zneužívání této legální návykové látky. 

Proto jsme se na celkem 7 stanovištích seznámili s prevencí proti kouření, následky zneužívání tabáku, vyplnili dotazníky o znalostech o této droze, dozvěděli se , jak se můžeme tohoto návyku zbavit. Zjistili jsme také, jaké jsou mýty a pravda o kouření, zhlédli spoty proti kouření i videa s pokusy s tabákovým dýmem.

Na online kalkulačce jsme zjistili obrovské částky, o které kuřák při nákupu cigaret ošidí sám sebe nebo svou rodinu. Ve výtvarné dílně jsme vyráběli koláže z cigaretových dutinek a tabáku a v literární dílně vytvářeli slogany proti kouření. Na hřišti jsme si zaběhali s ,,kufrem závislosti“ a plným,, pytlem problémů“ , a poté si naměřili opravdu docela vysokou hodnotu krevního tlaku. Celé dopoledne se vydařilo, a pokud by si kouření rozmyslil alespoň jeden žák, určitě splnil projektový den svůj účel, protože Normální je nekouřit!

 • 1_1.jpg
 • 2_1.jpg
 • 3_1.jpg
 • 4_1.jpg
 • 5_1.jpg
 • 6_1.jpg
 • 7_1.jpg
 • 8_1.jpg
 • 9_1.jpg
 • 10_1.jpg

Hodina pohybu navíc

Děti z prvních až třetích ročníků základních škol mají možnost pod vedením trenérů nebo učitelů od začátku letošního školního roku navštěvovat zdarma v družině hodinu zaměřenou na sportovní hry.

Tréninky vede 300 trenérů nebo učitelů, kteří se mohou řídit metodickou příručkou. Cílem je, aby sportovní aktivity děti bavily. Rovnoměrně jsou pro ně připraveny rychlostně-silová cvičení bez míče, individuální činnosti s míčem a hry v menších skupinách.

Sportovní hry jsou pro děti atraktivní, motivují je a umožňují rychlé střídání různých aktivit. Do projektu se navíc na rozdíl od řady běžných sportovních oddílů mohou zapojit i děti méně nadané, které k pohybu zatím mají spíše vlažný vztah.

„Na hodinu pohybu mám velmi dobré ohlasy. Budu od září určitě tento program podporovat," řekla na tiskové konferenci ministryně školství K. Valachová.

A toto prohlášení paní ministryně těší i děti navštěvující projekt na naší škole pod vedením paní učitelky K. Minarovičové. Děti se scházejí každý týden ve středu a snaží se řídit mottem:                                    „POHYB NÁS BAVÍ!“

 • P5041349.jpg
 • P5041350.jpg
 • P5041351.jpg
 • P92713531_1.jpg

Zelený ostrov – výukový program pro 4. A, B a 5. A, konaný dne 22. 4. 2016.

Cílem projektového dne je motivace dětí skutečnou událostí, rozvíjení vědomostí o této problematice s praktickou ukázkou – znázornění sopečného výbuchu na školním nádvoří. Na základě prezentace žáci znovu objeví nový život na ostrově po sopečné erupci.

Projekt k výročí Havířova -  Havířov a já

V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu k výročí našeho města Havířov a já, který pořádala Městská knihovna v Havířově. Zúčastnili jsme se mnoha zajímavých akcí a děvčata z 6. B také zpracovala obsáhlý rodokmen své rodiny a zjišťovala informace z historie své rodiny

Proběhly tyto akce:

19. 11. Beseda s architektem – 2. stupeň – pan architekt Guzdek nás seznámil s historií Havířova a povykládal nám o zajímavých stavbách našeho města, které patří k významným architektonickým památkám, jako je například budova vlakového nádraží, budova nemocnice a budova autobusového nádraží. Dozvěděli jsme se také více o tzv. Sorele

6. B + družina 3. oddělení -  výroba rodokmenů, vyprávění s prarodiči v rámci projektu Havířov a já

9. 12. - 11. 12. : 1. stupeň – besedy s Havířovskými babkami v městské knihovně, děti si poslechly vyprávění o zvycích ve Slezsku, slezské národní písně a ochutnaly tradiční cukroví

10. 12. -  8.A : Vánoční zvyky ve Slezsku – beseda v muzeu, původní a vánoční zvykosloví a vánoční hodování – sami jsme si vyzkoušeli lití vosku a věštění, pouštění skořápek a další zvyky našeho kraje

14. 12. – 18. 12. V rámci hodin OV – beseda o městě, prezentace, film Zelené město, vyprávění pamětníků o výstavbě našeho města

18. 12. – soutěž ve znalostech o Havířově, za každou třídu 1 -2 zástupci soutěžili v zeměpisných , přírodovědných a kulturních znalostech o našem městě

 • 1H.jpg
 • 2h.jpg
 • 3h.jpg
 • 4h.jpg

Hodina pohybu navíc

Pro školní rok 2015/2016 byla naše škola vybrána do pilotního programu MŠMT Hodina pohybu navíc.

Jeho smyslem je nabídnout žákům 1. – 3. ročníku ZŠ (v rámci jejich pobytu ve ŠD) jednu hodinu pohybových aktivit týdně s cílem získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím základních dovedností, i když technicky nedokonalých. Cílem tedy není naučit daný sport, ale ukázat jim jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky, případně nasměrovat žáky do sportovního oddílu.

Program na naší škole nyní navštěvuje 15 žáků z 1. – 3. ročníku pod vedením paní učitelky K. Minarovičové.

 

„Nemluvím, stejně mě neposlouchají“

Žáci 2. stupně se v rámci hodin občanské výchovy zapojili do nového projektu.

V rámci kampaně „Právo na dětství“, kterou realizuje Ministerstvo práce

a sociálních věcí, vznikl projekt „Nemluvím, stejně mě neposlouchají“. Má

za úkol zvýšit povědomí dětí o jejich právech.

Pro potřeby pedagogů vznikly webové stránky akceproskoly.pravonadetstvi.cz,

které nabízejí:

 • · Převzetí kompletní vzorové „hodiny“ tak, jak je sestavena.
 • · Využití pouze informací ze stránek k sestavení vlastní hodiny nebo zařazení

problematiky do jiné – tematicky podobné hodiny.

 • · Různé úkoly a kvízy určené pro interaktivní práci se skupinou žáků.
 • · Domácí úkol - Kvíz pro děti a jejich rodiče (kviz.pravonadetstvi.cz),

za jehož vypracování do 15. října získá prvních 10 tisíc žáků od MPSV dárek

v podobě audio knihy.

 • · Zprostředkování návštěvy odborníků na problematiku dětských práv přímona škole

Žáci splnili domácí úkol, jsou průběžně seznamováni s výsledky kvízu a doplňují si své informace v hodinách občanské výchovy. Zároveň poznávají, že ne ve všech zemích jsou dětská práva dodržována a že je povinností nás všech neporušovat práva ostatních.

Projekty školní rok 2014/2015

Projekt Erasmus + aneb angličtina propojuje mosty

na Základní škole Marie Pujmanové v Havířově

Program Erasmus + se zaměřuje na partnerství a spolupráci škol a jejich rozvoj. Tato práce se školami z dalších zemí zapojených do programu klade důraz na posílení evropského rozměru ve vzdělávání, podporuje finančním grantem inovace ve vzdělávání, dává žákům mnoho příležitostí pro rozvoj jejich jazykových znalostí, poznání života, kultury, tradic a zvyků v jiných zemích v celé Evropě.

I my jsme začali s přípravou na projekt prostřednictvím videokonference. První setkání se uskutečnilo s  italskou školou Istituto Comprensivo Statale “D. Bramante“ z města Fermignano. Žáci z naší i italské školy si připravili otázky týkající se hlavně školní problematiky – začátek a konec vyučování, nošení uniforem, samozřejmě i oblíbené pizzy, obědů ve školní jídelně a spousta jiných zajímavostí. Hlavním komunikačním jazykem byla angličtina. Úroveň jazykových znalostí na obou stranách byla vyrovnaná. Děti se nebály improvizovat a jednotlivě odpovídat na otázky. K těm starším žákům se přidali i naši „třeťáci“, kteří s angličtinou teprve začínají. I oni již byli schopni jednoduché konverzace. Doufejme, že jsme je dostatečně motivovali k dalšímu studiu angličtiny.

Další videokonference nás čeká s irskou školou Glendermott Primary School“ z Derry. Všichni se na setkání moc těšíme!

Šárka Harᶒza

Základní škola Marie Pujmanové Havířov

 • 8_2.JPG
 • 1_1.JPG
 • 2_2.JPG
 • 3_2.JPG
 • 4_2.JPG
 • 5_2.JPG
 • 6_2.JPG
 • 7_2.JPG

Projekty školní rok 2013/14

Adopce na dálku

Vážíme si možnosti bezplatného vzdělání v ČR a víme, že ne ve všech zemích tuto možnost děti mají.

Proto jsme se rozhodli pomoci.

Od roku 2004 spolupracujeme s Arcidiecézní charitou Praha v rámci projektu Adopce na dálku.

Jako adoptivní rodiče jsme v písemném kontaktu se dvěma indickými chlapci, kterým hradíme školné, pomůcky a dárky k narozeninám. Příspěvek nyní činí na studenta 6 000,-Kč za rok. Celkem tedy 12 000,-Kč na oba chlapce. Moc děkujeme za vaše příspěvky.

Chlapci pocházejí z velmi chudých rodin a jejich rodiče jsou negramotní. Oba mají touhu získat střední vzdělání a najít dobrou práci.

Nishanth Coelho                                                                                         Rickson Lobo

 

 • 5_6.jpg
 • 1_9.jpg

Nishanth COELHO                                               Rickson LOBO

Nadcházející akce
Archiv novinek