Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete

SRPŠ

SRPŠ = Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Havířov-Šumbark, M. Pujmanové, IČ 45239231, zapsáno 30. ledna 2016.

Spolek má vlastní právní subjektivitu, takže veškeré otázky směrujte na jeho předsedu.

Výpis z veřejného rejstříku je zde.

Stanovy spolku zde.

Škola do 17. 9. 2020 pomáhala s výběrem příspěvků pro spolek, ale od tohoto dne je tato pomoc zastavena. Příspěvky vybrané za tento školní rok budou vráceny, vzhledem k tomu, že spolek momentálně nefunguje.

Momentální zůstatek v pokladně SRPŠ je 12 490,50 Kč a na účtu SRPŠ je 91 100,59 Kč. Celkem tedy 103 591,09 Kč.

Název nejvyššího orgánu: Shromáždění rodičů žáků ZŠ M. Pujmanové

Vážení rodiče, shromáždění rodičů dle čl. V, odst. 1 stanov spolku se vyjadřuje mimo jiné k personálnímu složení výboru a podává podněty či návrhy na změnu fungování SRPŠ. Více podrobností ve stanovách.


HOSPODAŘENÍ SRPŠ - 2019/2020 

Celkové příjmy 2019/2020:  69.758,53 Kč

Celkové výdaje 2019/2020: 40.514,62 Kč

Zůstatek pokladny: 12.490,50 Kč

Zůstatek na účtu: 91.100,59 Kč

HOSPODAŘENÍ SRPŠ - 2018/2019 

Celkové příjmy 2018/2019:  77.409,2 Kč

Celkové výdaje 2018/2019: 76.475,74 Kč

Zůstatek pokladny: 4.049,50 Kč

Zůstatek na účtu: 70.297,68 Kč

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

KONTAKT : předseda SRPŠ

mail:  zdislav.k@email.cz

tel. 605 14 66 95

HOSPODAŘENÍ SRPŠ - 2017/2018 

Celkové příjmy 2017/2018:  73.856,9 Kč

Celkové výdaje 2017/2018: 48.085,64 Kč

Zůstatek pokladny: 9.550,50 Kč

Zůstatek na účtu: 57.073,22 Kč

 

https://drive.google.com/file/d/1ZlCffDX7HdZWWMSIw-oau18iWgZeFBbS/view?usp=sharing

 

Akce 

Halloween

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPŠ 2016/2017

Převod z minulého období

 

Pokladna – 2 648,50 Kč

Účet – 58 894,45 Kč

CELKEM – 61 542,95 Kč

 

 

Příjmy za rok 2016/17

 

Příspěvky SRPŠ – 66 900,- Kč

Úroky ČS – 7,92 Kč

Vstupné karneval – 1300,- Kč

Akademie – vstupné, almanach – 23 510,- Kč

CELKEM – 91 717,92 Kč

 

 

Výdaje za rok 2016/17

 

Kancelářský papír – 8 287,- Kč

Odměny drakiáda – 256,- Kč

Trička potisk pro žákovský parlament – 4 160,- Kč

Odměny – soutěž ve sběru, den barev, Mikuláš – 749,- Kč

Odměny – vánoční turnaje a LV – 3 359,- Kč

Odměny – Halloween – 188,- Kč

Sněhulakiáda, slon adopce – 296,- Kč

Odměny karneval – 799,- Kč

Den učitelů květiny – 2 000,- Kč

Apríl bonbony – 338,- Kč

Letní turnaje, malá kopaná – odměny – 3 000,- Kč

Skok vysoký, stolní tenis, malá kopaná – odměny – 937,- Kč

Výlet žákovský parlament – 4 709,- Kč

Rozloučení 9. třídy – 2 000,- Kč

Autobus na LV – 8 760,50 Kč

Výdaje školní akademie – 14 612,- Kč

Odměny knihy – 5 319,- Kč

Kino – vstupné – 16 100,- Kč

Ostatní – odměny a cestovné soutěže, poplatky – 3 990,- Kč

Bankovní poplatky a úroky – 1 845,51 Kč

CELKEM – 81 705,01 Kč

 

Převod z minulého období – 61 542,95 Kč

Příjmy za rok 2016/17 – 91 717,92 Kč

Výdaje za rok 2016/17 – 81 705,01 Kč

CELKEM stav k 31.8. 2017 – 71 555,86 Kč

Pokladna – 13 965,50 Kč

Účet – 57 590,36 Kč

Zpracovala za SRPŠ Pjatáková Petra - pokladník

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPŠ 2015/2016

Převod z minulého období

Pokladna – 5 172,50 Kč

Účet – 48 217,74 Kč

CELKEM – 53 390,24 Kč

 

Příjmy za rok 2015/16

Příspěvky SRPŠ – 63 800,- Kč

Úroky ČS – 6,56 Kč

Akce SRPŠ hájenka - 1 564,- Kč

CELKEM – 65 370,56 Kč

 

Výdaje za rok 2015/16

Kancelářský papír - 8 001,- Kč

Odměny Den barev – 475,- Kč

Den dětí pro I. A II. Stupeň  - 13 911,- Kč

Odměny letní turnaje – 2 058,- Kč

Autobus – lyžařský výcvik – 7 562,60 Kč

Rozloučení 9.třídy – 2 000,- Kč

Knihy-odměny – 4 387,- Kč

Karneval - 610,- Kč

Odměny vánoční turnaje + lyžařský výcvik - 4 342,- Kč

Den učitelů - květiny - 1 820,- Kč

Akce SRPŠ výlet Olomouc - 1 321,- Kč

Akce SRPŠ - hájenka - 2 585,- Kč

Výlet žákovský parlament - 1 350,- Kč

Odměny halloween,mikuláš - 374,- Kč

Ostatní – odměny a cestovné, soutěže, poplatky – 5 042,- Kč

Bankovní poplatky a úroky - 1 379,25 Kč

 

CELKEM – 57 217,85 Kč

 

Převod z minulého období - 53 390,24 Kč

Příjmy za rok 2015/16 - 65 370,56 Kč

Výdaje za rok 2015/16 - 57 217,85 Kč

CELKEM stav k 31.8. 2016 - 61 542,95 Kč

Pokladna - 2 648,50 Kč

Účet - 58 894,45 Kč

 

Zpracovala za SRPŠ : Pjatáková Petra - pokladník

Ledové království Pustevny 16.1.2016

Na základě požadavku rodičů jsme zorganizovali výlet na hory. Jako cíl jsme si vybrali Ledové království na Pustevnách. Nutno říci, že po letitých zkušenostech s výšlapy, jsme takový nával ve vlaku i při čekání na autobus ve Frenštátu zažili poprvé. Nic nám však neubralo na náladě a čas strávený čekáním na dopravu jsme využili na příjemné popovídání si, mimo jiné i s paními učitelkami Piechovou a Ptáčkovou. Přes počáteční logistické problémy jsme nakonec všichni dorazili do cíle. Děti si užily čerstvě padajícího sněhu, dospělí příjemné atmosféry. Za sebe mohu říct, že jsem potěšen tím, že se pomaličku daří naplňovat cíl, který jsme si stanovili, a to poznání se navzájem mezi rodiči. Pokud se známe s člověkem z neformálních akcí, lépe se nám řeší problémy, které nastanou.

 

Zpráva o hospodaření SRPŠ za rok 2014/2015

Převod z minulého období

Pokladna – 3 339,50 Kč

Účet – 29 188,93 Kč

CELKEM – 32 528,43 Kč

 

Příjmy za rok 2014/15

Příspěvky SRPŠ – 66 025,- Kč

Úroky ČS – 6,69 Kč

Adopce na dálku - 6 000,- Kč

Sněhuláci pro Afriku - 1 600,- Kč

CELKEM – 73 631,69 Kč

 

Výdaje za rok 2014/15

Adopce na dálku - 6 000,- Kč

Sněhuláci pro Afriku - 1 600,- Kč

Projektový den graffiti – 2 219,- Kč

Den dětí pro I. A II. Stupeň  - 11 840,- Kč

Odměny letní turnaje – 2 546,- Kč

Autobus – kino Havířov – 2 210,80 Kč

Autobus – lyžařský výcvik – 4 878,80,- Kč

Rozloučení 9.třídy – 2 000,- Kč

Knihy-odměny – 4 714,- Kč

Karneval - 488,- Kč

Odměny vánoční turnaje - 2 564,- Kč

Odměny a občerstvení lyžařský výcvik - 1 829,- Kč

Akce SRPŠ Tátův den - 3 284,- Kč

Odměny drakiáda,halloween,mikuláš - 658,- Kč

Ostatní – odměny a cestovné, soutěže, poplatky – 4 304,- Kč

Bankovní poplatky a úroky - 1 634,28 Kč

CELKEM – 52 769,88 Kč

 

Převod z minulého období - 32 528,43 Kč

Příjmy za rok 2014/15 - 73 631,69 Kč

Výdaje za rok 2014/15 - 52 769,88 Kč

CELKEM stav k 31.8. 2015 - 53 390,24 Kč

Pokladna - 5 172,50 Kč

Účet - 48 217,74 Kč

 

Zpracovala za SRPŠ : Pjatáková Petra - pokladník

Nadcházející akce
Archiv novinek