Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete

Školní knihovna

Čtení nás baví! Naši školní knihovnu navštěvují převážně žáci 1.stupně. Knihy ať už z krásné nebo z naučné literatury si mohou půjčit domů nebo v příjemném prostředí přečíst či prohlédnout přímo v knihovně. Přijďte také mezi nás!

Na naší škole již několik let úspěšně funguje školní knihovna. Vedou ji paní učitelka Mgr. Kateřina Minarovičová a p. učitelka Mgr. Lucie Dvořáková. Knihovna registruje 3910 svazků: v učitelské knihovně 1019, v žákovské 2891 svazků. V letech 2020-2022 byl rozšířen počet knih - knihovna získala svazky z čtenářského klubu a nakoupila nové knihy. Navštěvuje ji 163 čtenářů: 134 žáků - 118 žáků 1. stupně, 16 žáků 2. stupně, 29 učitelů. Za týden si průměrně knihy vypůjčí 30 čtenářů. Nejoblíbenějšími knihami jsou u žáků 1. stupně pohádky (Pohádky bratří Grimmů, knihy z dílny W. Disnee, V. Čtvrtka a A. Lindgrenové). Žáci 2. stupně si nejčastěji půjčují knihy o přírodě, počítačích a encyklopedie. Učitelé si v knihovně nejčastěji vypůjčují odbornou literaturu pro své další vzdělávání.

Čtenáři se řídí výpůjčním řádem

  1. Knihy z knihovny si mohou bezplatně půjčovat všichni žáci a učitelé školy.
  2. Knihy se půjčují na dobu 14 dní, a to současně nejvýše 3 svazky.
  3. Vypůjčené knihy se nesmějí vyměňovat mezi sebou a nesmějí se půjčovat cizím osobám.
  4. Knihy jsou vlastnictvím školy, proto se s nimi musí zacházet tak, aby se nepoškodily.
  5. Každou knihu si čtenář při půjčování prohlédne a případné¨změny, závady nahlásí ihned knihovnici.
  6. Zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit podle rozhodnutí knihovnice.
  7. V místnostech knihovny je nutno dodržovat pořádek, čistotu a klid.
  8. Výpůjční právo může být odňato tomu, kdo poruší výpujční řád.
  9. Půjčovní doba: každé pondělí od 13:00 do 15:00 hodin.

V knihovně pracuje také knihovnický kroužek, který mohou navštěvovat žáci od 3. ročníku do 9. ročníku ZŠ. Děti se učí obalovat knihy, seznamují nové čtenáře s provozním a výpůjčním řádem a dokazují tak, že knihy stále patří do našeho moderního života.

Nadcházející akce
Archiv novinek