Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete
Důležité upozornění:

Nabídka pracovní pozice učitele

Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná přijme do svých řad od nového školního roku 2020/2021 kvalifikovanou učitelku nebo učitele (včetně absolventů) pro:

 • 1. stupeň (certifikát pro výuku anglického jazyka výhodou),
 • 1. stupeň – Anglický jazyk,
 • 2. stupeň – Anglický jazyk,
 • 2. stupeň – Technická a pracovní výchova (Pracovní činnosti)

Strukturovaný životopis zasílejte na skola@zsph.cz.

Nabízíme přátelské pracovní prostředí, možnost profesního růstu a sebevzdělávání, dobrou dopravní dostupnost, plný úvazek, dvanáctou platovou třídu a osobní ohodnocení.

Možnost pronájmu školního bytu.

Školní knihovna

Čtení nás baví! Naši školní knihovnu navštěvují převážně žáci 1.stupně. Knihy ať už z krásné nebo z naučné literatury si mohou půjčit domů nebo v příjemném prostředí přečíst či prohlédnout přímo v knihovně. Přijďte také mezi nás!​​​​​​​

Na naší škole již několik let úspěšně funguje školní knihovna. Vedou ji paní učitelka Kateřina Minarovičová a p. učitelka Mgr. Dana Skácelová. Knihovna registruje 3910 svazků: v učitelské knihovně 1019, v žákovské 2891 svazků. Navštěvuje ji 163 čtenářů: 134 žáků - 118 žáků 1. stupně, 16 žáků 2. stupně, 29 učitelů. Za týden si průměrně knihy vypůjčí 30 čtenářů. Nejoblíbenějšími knihami jsou u žáků 1. stupně pohádky (Pohádky bratří Grimmů, knihy z dílny W. Disnee, V. Čtvrtka a A. Lindgrenové). Žáci 2. stupně si nejčastěji půjčují knihy o přírodě, počítačích a encyklopedie. Učitelé si v knihovně nejčastěji vypůjčují odbornou literaturu pro své další vzdělávání.

Čtenáři se řídí výpůjčním řádem

 1. Knihy z knihovny si mohou bezplatně půjčovat všichni žáci a učitelé školy.
 2. Knihy se půjčují na dobu 14 dní, a to současně nejvýše 3 svazky.
 3. Vypůjčené knihy se nesmějí vyměňovat mezi sebou a nesmějí se půjčovat cizím osobám.
 4. Knihy jsou vlastnictvím školy, proto se s nimi musí zacházet tak, aby se nepoškodily.
 5. Každou knihu si čtenář při půjčování prohlédne a případné¨změny, závady nahlásí ihned knihovnici.
 6. Zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit podle rozhodnutí knihovnice.
 7. V místnostech knihovny je nutno dodržovat pořádek, čistotu a klid.
 8. Výpůjční právo může být odňato tomu, kdo poruší výpujční řád.
 9. Půjčovní doba: každé pondělí od 13:00 do 15:00 hodin.

V knihovně pracuje také knihovnický kroužek, který mohou navštěvovat žáci od 3. ročníku do 9. ročníku ZŠ. Děti se učí obalovat knihy, seznamují nové čtenáře s provozním a výpůjčním řádem a dokazují tak, že knihy stále patří do našeho moderního života.

Nadcházející akce
Archiv novinek