Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete

Nabídka předmětů

Výuka cizích jazyků:

  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk
  • Španělský jazyk

Anglický jazyk

​​​​​​​

Výukový pobyt na Základní škole PORG

Žáci sedmé a deváté třídy Základní školy Marie Pujmanové zavítali na Základní školu PORG v Ostravě, která je zaměřena na výuku jazyka anglického. Propojení tohoto jazyka se projevuje ve všech předmětech. Naši žáci byli ohromeni již při vstupu do budovy, která připomínala spíše hotelovou budovu než školu. Po uvítání paní zástupkyní a prohlídce školy byly děti uvedeny do konkrétních tříd. První hodina probíhala ve třídě kvarty, tedy podle zařazení do deváté třídy. Úvodním předmětem byla anglická literatura, která byla vyučována rodilým mluvčím. Děti byly aktivně zapojeny do výuky – rozbor textu a vytvoření příběhu k dané kapitole. Netradiční formou byly děti vtáhnuty do děje. Přítomný čas prostý a průběhový byl hlavní náplní druhé hodiny ve třídě sekundy, tedy sedmé třídy, opět prostřednictvím rodilého mluvčího. Zábavnou formou a demonstračními materiály přispěl vyučující k pochopení daného času. Děti pohotově reagovaly na otázky učitele a pochopily, jak je vlastně tvoření a používání časů jednoduché. Po ukončení hodiny jsme měli možnost prohlédnout si jednotlivé třídy. Malý počet dětí dává dětem možnost pochopit jazyk jako nepostradatelnou součást běžného života. Myslíme si, že i našim dětem dáváme dobré základy jazyka, které budou dále prohlubovat na středních školách nebo v běžném životě.

Výuka povinně volitelných předmětů

  • Informatika
  • Pohybové a sportovní aktivity
  • Cvičení z matematiky
  • Výtvarné aktivity
Nadcházející akce
Archiv novinek