Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete

Akce 2014/2015

Letní turnaj.

Dne 29. 6. byli žáci II. stupně zapojeni do sportovních soutěží, chlapci si zahráli fotbal a děvčata přehazovanou, všichni si užili pěkné sportovní dopoledne a trochu pohybu na závěr školního roku.

Hod na koš.

Minisportovní akce pro jednotlivé ročníky proběhla dne 26. 6. v disciplíně hod na koš. Každý žák házel na koš v pevně daném časovém intervalu.

Výlet školního parlamentu.

Dne 12. 6. 2015 se konal výlet školního parlamentu - Radhošť & Tarzánie.

Divadélko pro školy.

Dne 4. 6. 2015 se uskutečnilo představení pro žáky 7. a 8. tříd " Divadelní učebnice aneb české divadlo 20. století".

Školní výlet 8.B

20. května 2015 vyrazila třída 8.B do Olomouce.

Žáky přilákaly expozice nového muzea Pevnost poznání,

kde se interaktivní formou seznámili s různými oblastmi společenských a přírodních věd.

Odpoledne pak patřilo "velkému" golfovému turnaji.

Panorama Olomouce z posledního patra její nejvyšší budovy ukončilo celý pěkný den.

Galerijní animace.

Žáci 6. - 9. ročníku navštívili galerijní animace v ostravském Domě umění.

Žáci 5. A a 5. B navštívili 14. 5. 2015 Army Land v Ostravě.

 

GRAFFITI pohltily ZŠ Pujmanové! 

Dne 7. 5. 2015 jsme na naší škole místo klasické výuky připravili pro žáky 6. - 9. ročníku projektový den o graffiti, známém také jako umění spray-artu. Cílem bylo představit dětem výtvarnou disciplínu, která jim nabídla pochopení obsahové i formální stránky umělecké tvorby graffiti. 

Projekt byl zahájen besedou s panem Nikolou Vavrousem, jenž se věnuje spray-artu 12 let, spolupracuje s magistráty měst a jinými institucemi v oblasti legalizace určitých ploch za účelem tvorby graffiti, organizuje mezinárodní street-art festival United colours a nyní se věnuje zejména zakázkové tvorbě. Žáci se dozvěděli, že existují legální plochy, kde mohou nalézt způsob, jak svůj potenciál využít jinak než k vandalismu a pasivnímu trávení volného času a že umělecká tvorba nabízí i možný způsob zaměstnání.

V druhé části projektu byly v prostorách školního hřiště pro žáky připraveny sololitové podklady, na které si mohli ve skupinkách spray-artové umění vyzkoušet na vlastní kůži. Žáci se tak za doprovodu pana Vavrouse pokusili realizovat své návrhy, které měli předem připravené z vyučovacích hodin výtvarné výchovy.

Tento projektový den se u dětí i organizace setkal s velmi pozitivním ohlasem a žáci tak vytvořili povedenou sérii obrazů, které budou vystaveny v prostorách školy. 

Mgr. David Hubeňák

Páťáci v Památníku životické tragédie – 6. a 7. 5. 2015.

Po stopách Petra Bezruče 

V literatuře v 8. ročníku se probírá Petr Bezruč, a tak jsme toho využili k literární exkurzi "Po stopách P. Bezruče".

Ve středu 29.4.2015 jsme navštívíli opavský hřbitov, kde je pochován "slezský bard", zhlédli expozici v

Památníku Petra Bezruče. Zaujala nás také krátkodobá výstava věnovaná všestranné tvorbě Heleny Salichové.

Celou akci umocnilo jarní sluníčko, které v celé kráse ukázalo "bílou Opavu".

Mgr. Ivana Plačková

Den Země - 24. 4. 2015.

Žáci 2. stupně se účastnili aktivit v rámci Dne Země v Havířově. Tradiční lákavé stánky a plnění různých úkolů. Letos měly děti možnost podílet se na designu autobusu MHD.

Den Země - 24. 4. 2015

Také letos si žáci naší školy připomněli Den Země environmentálními programy. Nádherné slunečné počasí přálo vycházkám do přírody. Tam si každý uvědomil, jak důležitá je ochrana životního prostředí. Může k ní přispět každý jedinec. Jak? No přece svou ohleduplností. 

 

Den Země žáků 4. tříd

Jako každý rok se i žáci čtvrtých ročníků zapojili do celoměstských oslav Dne Země. Tentokrát se vydali na prohlídku sběrného dvora v Havířově – Městě. Dozvěděli se zde mnoho důležitých informací o udržování pořádku ve městě, o třídění odpadu a jak docílit, aby naše město bylo krásnější.

 

Výstava Policie ČR

V týdnu od 20. – 24. dubna 2015 proběhla na naší škole preventivně vzdělávací 

výstava Policie ČR s názvem Setina sekundy.

Program byl zaměřen na zásady bezpečného chování v silničním provozu.

Žáci prvních tříd byli policistou pouze proškoleni a žáci 2. a 3. tříd kromě besedy shlédli také film s dopravní tematikou Červený blesk.

Tato dopravní akce probíhala po dobu jednoho týdne a vyvrcholila v pátek 24. 4. při příležitosti a oslav Dne Země.

 

Den naruby.

Dne 1. 4. 2015 byly dívky oblečeny za chlapce a naopak chlapci si vyzkoušeli oděvy dívčí.

Máme rádi zvířata

23. 3. se žáci 7. ročníku zúčastnili Soutěže mladých zoologů v ZOO Ostrava na téma Chránění obratlovci v ČR. Otázky byly docela těžké, ale zvládli jsme je úspěšně a umístili jsme se na prostředních místech mezi všemi soutěžícími. O něco úspěšnější byli žáci 7. A v čele s Jakubem Prausem. Po soutěži jsme si za odměnu prošli celou ZOO a přispěli za školu 1 tisíc Kč na adopci slůněte  Rahsmi.

 

Každý rok jiný sloh

Velice oblíbené jsou kulturní akce na ZUŠ v Karviné. A nejinak tomu bylo i v tomto školním roce. Žáci 7. ročníku zjistili, že dozvědět se něco nového o hudbě v jednotlivých obdobích lidského života se dá i zábavnou formou. Pěvecký sbor i sólisté nám předvedli, jak vypadala hudba od pravěku po současnost za použití scének, a zástupci tříd si zasoutěžili ve znalostech.  A uspěli jsme! Už teď se moc těšíme na další podobnou akci.

 

Sněhuláci pro Afriku.

Dne 27. 1. 2015 stavěli žáci a rodiče sněhuláky na podporu afrických dětí.

Pasování prvňáčků na čtenáře

A už je to tady, z našich prvňáčků se stali čtenáři. Ve středu 25. 3. 2015 byli slavnostně pasováni na čtenáře „opravdovým rytířem“.  Nejdříve však museli předvést své čtenářské dovednosti pomocí různých úkolů, které si pro ně připravily paní knihovnice. A pak přišla dlouho očekávaná chvíle, přišel „rytíř“.

Ale stát se čtenářem není jen tak jednoduché. Žáci museli odříkat slib, kterým se zavazují k pravidelnému čtení a pečlivému zacházení s knihou. Po složení slibu děti obdržely

Pasovací listinu, Desatero malého čtenáře a čtenářský průkaz, který je opravňuje k ročnímu půjčování knih zdarma.

Skok vysoký.

Každoročně se konala na naší škole soutěž ve skoku vysokém.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA.

Ekostopa

Žáci poznávali souvislosti mezi svým chováním a dopady na životní prostředí. Spočítali si ekostopu a hledali řešení pro snižování ekologické stopy.

U jezera

Simulační hra, ve které se kolektivy žáků chápou souvislosti mezi šetrným a nešetrným zacházením se zdroji vody.

Lesohrátky, dne 11. 3. 2015

Dne 11. 3. 2015 se žáci formou her a plnění úkolů seznamovali s významy lesa, rozpoznávají lesní patra a vybrané druhy rostlin a živočichů.

5. Ostravský knižní veletrh

SOUTĚŽ "O NEJHEZČÍ BÁSNIČKU" NA TÉMA "AŽ JEDNOU BUDU VELKÝ (VELKÁ)

Po dobu 4 měsíců se mohly jednotlivé třídy ze základních škol v celém Moravskoslezském kraji zapojit do soutěže. Celkem se do soutěže zapojilo rekordních 300 básní. Každé dílo bylo plné vtipu, nápadu a fantazie. A jak výsledky dopadly?

 

2. KATEGORIE 6. – 9. TŘÍDA

1. místo – Základní škola Havířov-Město, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov, třída 9. A  - název básně“ Až budu velká

2. místo – ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, 742 66 Štramberk, třída 6. A – název básně: Až my budeme velcí

3. místo – Základní škola, Marie Pujmanové 17/1151, 736 01 Havířov-Šumbark, třída 7. A – název básně: Až já budu velká, chci být jako pták

 

Všem výhercům moc gratulujeme!

Partnerem této soutěže byla společnost ALBI Česká republika, a.s

Školní kolo recitační soutěže 4. a 5. tříd

se uskutečnilo 5. března 2015. Na třetím místě se umístila Barbora Štochelová ze 4. B, druhý skončil Štěpán Urbańczyk z 5. B, první místo získala Dominika Pietraszová rovněž z 5. B. Všem soutěžícím děkujeme za velmi zodpovědnou přípravu a vítězům srdečně blahopřejeme.

Karneval

se uskutečnil 4. března v tělocvičně. Účastníci letošního karnevalu si zasoutěžili, zatančili  a vesele se pobavili jako každý rok. Masky byly velmi pěkné a u poroty bodovaly ty, které děti a rodiče vyráběli sami.

Školní kolo recitační soutěže.

Ve středu 4.3.2015 se konalo školní kolo recitační soutěže.

Soutěžili žáci z 2 stupně naší školy. A jak soutěž dopadla?

 

V kategorii 6. a 7. tříd:

1. místo     Nikol Csibová, 7.A

2. místo     Simona Gurová, 7.B

3. místo     Viktorka Holasová, 6.A

 

V kategorii 8. a 9. tříd:

1. místo     Lukáš Knoflíček, 9.A

2. místo     Marian Kučerák, 8.B

3. místo     Kristýna Štěpánková, 9.A

                 Natálie Ann Novotná, 8.B

Nikol Csibová a Simona Gurová dále postoupily do městského kola, které se konalo v sobotu 7.3.2015.

Nikol Csibová v silné konkurenci získala krásné druhé místo.

 

Mgr. Ivana Plačková

Svět techniky Ostrava 

V únoru se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili výukového programu, kde hravou a interaktivní formou objevovali tajemství naší Sluneční soustavy.

 

Zeměpisná olympiáda

Dne 17. 2. 2015 se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády, ve kterém naši školu reprezentovali:

Kat. A - Vavříková Simona z 6. A – umístila se na 17. místě

Kat. B - Zámečníková Adéla ze 7. A – obsadila 5. místo

Kat. C - Glubiš Martin z 9. A – umístil se na 26. místě.

Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy.

Lyžařský výcvik.

Ve dnech 16. - 20. února se konal lyžařský výcvik 7. ročníku.

Sněhová nadílka přispěla ke zdárnému průběhu a žáci si užili zimní pobyt v přírodě.

Návštěva budoucích prvňáčků

Dne 11. února 2015 navštívily děti z mateřské školy Mládí naše současné prvňáčky. 

Školáci předvedli čtení a počítání, společně si také zazpívali a zasoutěžili.

Předškoláci dokázali mnohé úkoly dobře zvládnout a všichni se do školních lavic těší.

Sněhuláci pro Afriku na ZŠ Pujmanové.

V úterý 27. 1. 2015, v rámci celostátního projektu Sněhuláci pro Afriku, náš žákovský parlament uspořádal akci pro děti s rodiči, která si vzala za cíl formou zábavy na sněhu pomoci dětem, pro které je sníh neznámý, stejně jako mnohdy i vzdělání. Každým postaveným sněhulákem, za kterého naší stavitelé zaplatili „startovné“, přispěli na opravu a přepravu starších jízdních kol do Afriky, kde tato kola dětem usnadní přístup do škol. Do této akce bylo letos přihlášeno více než 300 škol z celé ČR! Na našem školním hřišti vzniklo na 30 sněhuláků, ze kterých jsme vyhodnotili 3 nejoriginálnější a jednoho sněhuláka jsme potom vybrali do celostátní soutěže. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další akci.

Za žákovský parlament

Mgr. David Hubeňák

 

Zápis do 1. tříd

2. a 3. února 2015 se naše škola otevřela pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.

Paní učitelky 1. stupně věnovaly znalostem a dovednostem dětí velkou pozornost. 

Povídaly si s nimi, zjišťovaly znalost pohádek, barev, tvarů, chtěly nakreslit postavu 

a překreslit zadané tvary a počty věcí.

Děti měly připravenou písničku, básničku a v závěru si odnesly drobný dárek, 

který vyrobily starší děti.

Většina dětí se na školu hodně těší, vždyť mnohé z nich už umí spoustu písmen i čísel.

V rámci environmentální výchovy podnikáme často vycházky do přírody. V tomto zimním období objevují děti nové krásy. "Čtou" stopy ve sněhu, mají radost z přikrmování zvířátek. 

Každé roční období má své kouzlo.

Vánoční posezení 4. B

V úterý 15. 12. 2014 se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří jarmarkem. Kromě této tradiční akce se sešli rodiče a děti i na malém vánočním posezení. Udělali jsme si čas, abychom si zazpívali, zasoutěžili a vyrobili malou drobnost pro radost.

Jak se nám akce podařila a jak jsme se při ní dobře bavili, se podívejte na fotografiích.

 

Vánoční koncert.

V podvečer 15. 12. zazněly tóny koled a verše básní.

Vánoční jarmark.

V pondělí 15. 12. se konal tradiční jarmark.

Vítání občánků

Statutární město Havířov spolu s Komisí pro občanské záležitosti nabízí havířovským rodičům možnost slavnostního vítání jejich dítěte do života. Obřady se konají v obřadní síni na Zámku v Havířově. Společně se zástupci města se vítání účastní také žáci havířovských škol, kteří zpestří tuto událost kulturním vystoupením. Také žáci naší školy mají už řadu let tuto milou povinnost.

V posledních letech měli rodiče a jejich malí "občánci" možnost uvidět a uslyšet třeba tyto žáky. Timku, Terezku, Davida, Kristýnku, Natálku, Nikolku, Eričku. Nebudou určitě poslední, protože tato tradice pokračuje dále.

Mgr. Ivana Plačková

14. 11. 2014 jsme se tradičně zúčastnili soutěže mladých přírodovědců v ZOO Ostrava.

Přípravě na soutěž s názvem Houby jsme se opravdu věnovali a vyplatilo se!

Za nejlépe umístěnými školami, především gymnázii, jsme zůstali jen o 9 bodů.

Měli jsme velkou radost a procházku ZOO jsme si náležitě užili.

Už se těšíme na jarní soutěž.

 

V listopadu naši žáci vyrazili za vzděláním do Ostravy, a to do Galerie výtvarného umění, kde se koná výstava Bohumila Kubišty, jednoho ze zakladatelů moderního umění u nás. Žáci tak měli možnost skrze výklad, vedený muzejní pedagožkou Janou Sedlákovou, poznat a pochopit vývoj moderního umění na české výtvarné scéně v počátku 20. století v zastoupení rozsáhlého díla Bohumila Kubišty a také vliv tohoto umělce na nadcházející generace umělců až do roku 2013. Po prohlídce, v návaznosti na vědomosti a zážitky, které během výkladu žáci vstřebali, dostali možnost vytvořit vlastní umělecká díla pod vedením slečny Sedlákové.  Obrazová reportáž s některými „díly“ bude vystavena v naší školní galerii ŠATNA! 

Mgr. David Hubeňák

 

Den poezie 2014

 Den poezie se každoročně v listopadu koná v řadě měst České republiky. Naše škola se pravidelně zapojuje, a tak 12. listopadu 2014 proběhl Den poezie u nás. Podtitul zněl Řezaná poezie, protože poezie má "říz". K řezání a k jiným zajímavým výtvarným technikám měl blízko básník Jiří Kolář, kterému jsme věnovali letošní pozornost. Co jsme z jeho původního "nařezaného" textu udělali my, to si můžete prohlédnout na fotografiích.

Den v bílém.

Dne 11. 11. se žáci celé školy oblékli do „bílé barvičky“. V každé třídě se sčítaly kusy oblečení a třída 6. B překonala v počtu bílých věcí všechny ostatní a je zaslouženým vítězem.

22. 10. 2014 se žáci 9.A zúčastnili programu Gastronomie není astronomie, který pořádala Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Cílem přednášky bylo seznámení s pojmem gastronomie, jejími současnými trendy, ale především se měli žáci naučit základní pravidla stolování. Pro zpestření byla zařazena ukázka flambování, intarzování a míchání nápojů. Zároveň jsme si prohlédli některé výukové prostory školy a ochotné lektorky – paní učitelky- nám zodpověděly všechny naše dotazy. Akce se nám moc líbila a určitě některým žákům pomohla při rozhodování o výběru budoucího povolání.

I.Petřvaldská

Ve dnech 16. - 17. 10. jsme měli možnost vidět v akci psa Sorbona a jeho pána - cvičitele.

Sběrový den.

Dne 15. 10. proběhl na naší škole sběrový den.

Základní škola Marie Pujmanové v Monty School v Ostravě

 

Děti osmých a devátých tříd a vyučující jazyka anglického Základní školy Marie Pujmanové navštívily česko-anglickou Základní školu Monty v Ostravě.

Výuka začala v devět hodin. Naši žáci byli rozděleni do dvou skupin a byli spojeni s ostatními dětmi ze Základní školy Monty v netradičních hodinách. První blok byl věnován opakování jednotlivých anglických časů. Anglický lektor motivoval děti k jednotlivým činnostem. Spolupráce místo rivality, nadšení, příjemné prostředí děti doslova nadchlo. V další hodině následovala výuka zeměpisu. Hlavním téma se soustředilo na příčinu stěhování obyvatelstva z méně vyspělých zemí do rozvinutých. Veškeré pokyny byly formulovány v jazyce anglickém. Návštěva školy byla ukončena prohlídkou školy. Děti se mohly podívat do jednotlivých hodin, seznámit se s vyučovacími pomůckami i anglickými lektory. Snaha našich dětí vyjadřovat se v cizím jazyce byla pro vyučující jazyka anglického potěšující a povzbuzující.

Naše spolupráce nekončí. Pozvání přijala Monty School i do naší školy. Můžeme se těšit na vzájemná setkání.

Šárka Haręża

Základní škola Marie Pujmanové Havířov

Dne 19. 9. 2014 se žáci naší zúčastnili Dne bez aut - Běh naděje.

Dne 1. září 2014 jsme na naší škole uvítali nové prvňáčky. Doufáme, že se jim bude ve škole líbit.

Nadcházející akce
Archiv novinek