Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete

Informace pro rodiče

Termíny třídních schůzek pro školní rok 2020/2021:

14. 9. 2020

16. 11. 2020

12. 4. 2021 učitel - rodič - žák

 

Termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022:

12. - 13. 4. 2021

 

Termín přijímacích zkoušek na střední školy:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 14. dubna 2021

2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání

na dny:

1. termín: středa 12. května 2021

2. termín: čtvrtek 13. května 2021

 

 

 

 

Základní škola Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná
       
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
       
Na základě zápisu do 1. tříd rozhodla ředitelka školy o přijetí těchto žáků
       
pořadové číslo registrační číslo pořadové číslo registrační číslo
1 1/2018 43 43/2018
2 2/2018 44 44/2018
3 3/2018 45 45/2018
4 4/2018 46 46/2018
5 5/2018 47 47/2018
6 6/2018 48 48/2018
7 7/2018 49 49/2018
8 8/2018    
9 9/2018    
10 10/2018 Mgr. Alena Kubíčková, ředitelka školy
11 11/2018 elektronicky podepsáno
12 12/2018    
13 13/2018    
14 14/2018    
15 15/2018    
16 16/2018    
17 17/2018    
18 18/2018    
19 19/2018    
20 20/2018    
21 21/2018    
22 22/2018    
23 23/2018    
24 24/2018    
25 25/2018    
26 26/2018    
27 27/2018    
28 28/2018    
29 29/2018    
30 30/2018    
31 31/2018    
32 32/2018    
33 33/2018    
34 34/2018    
35 35/2018    
36 36/2018    
37 37/2018    
38 38/2018    
39 39/2018    
40 40/2018    
41 41/2018    
42 42/2018    
Termíny třídních schůzek ve šk. roce 2018/2019
1. třídní schůzky                 24. 9. 2018

 

2. třídní schůzky                 19. 11. 2018  
3. třídní schůzky                 25. 3. 2019     Učitel-žák-rodič  
4. třídní schůzky                 13. 5. 2019  

Termíny pedagogických rad ve šk. roce 2018/2019

  31. 8. 2018
  19. 11. 2018
 

21. 1. 2019

 

15. 4. 2019

 

20. 6. 2019

 

Mimořádné pracovní porady - pondělí v 7,00 hodin.

Pedagogické rady a ostatní porady v pondělky ve 14,00 hodin.

Pro rodiče prvňáčků

DESATERO PRO RODIČE

 1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.
 2. Každý den ostrouhám tužky. Dítě jich má mít v zásobě několik.
 3. Pomáhám dítěti v případě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.
 4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.
 5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové úseky, nejlépe dvakrát 15 minut.
 6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se mohlo soustředit na svou práci
 7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
 8. V klidu se povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
 9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání. 
 10. Své děti raději pohladím, pochválím za dobré úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu ve škole něco nedaří.

DESTATERO PRO PRVŇÁČKY

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.
 3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
 5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.
 7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

KONTAKT NA LOGOPEDY:

PaedDr. Irena Cudlínová                  

Logopedická ambulance Kochova 1227/2, 736 01 Havířov - Šumbark

Tel.: 596884236

 KONTAKT NA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNU

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, pracoviště 736 01 Havířov – Šumbark, Opletalova 5.

Tel.:  597582372        e-mail:  poradna@pppkarvina.cz

 K žádosti o odklad musí být předloženo ředitelce školy:

 1. 1.      doporučení pedagogicko-psychologické poradny
 2. 2.      doporučení dětského lékaře, popř. klinického psychologa

Zpráva SRPŠ o hospodaření pro rok 2015/2016

Převod z minulého období

Pokladna – 5 172,50 Kč

Účet – 48 217,74 Kč

CELKEM – 53 390,24 Kč

 

Příjmy za rok 2015/16

Příspěvky SRPŠ – 63 800,- Kč

Úroky ČS – 6,56 Kč

Akce SRPŠ hájenka - 1 564,- Kč

CELKEM – 65 370,56 Kč

 

Výdaje za rok 2015/16

Kancelářský papír - 8 001,- Kč

Odměny Den barev – 475,- Kč

Den dětí pro I. A II. Stupeň  - 13 911,- Kč

Odměny letní turnaje – 2 058,- Kč

Autobus – lyžařský výcvik – 7 562,60 Kč

Rozloučení 9.třídy – 2 000,- Kč

Knihy-odměny – 4 387,- Kč

Karneval - 610,- Kč

Odměny vánoční turnaje + lyžařský výcvik - 4 342,- Kč

Den učitelů - květiny - 1 820,- Kč

Akce SRPŠ výlet Olomouc - 1 321,- Kč

Akce SRPŠ - hájenka - 2 585,- Kč

Výlet žákovský parlament - 1 350,- Kč

Odměny halloween,mikuláš - 374,- Kč

Ostatní – odměny a cestovné, soutěže, poplatky – 5 042,- Kč

Bankovní poplatky a úroky - 1 379,25 Kč 

CELKEM – 57 217,85 Kč

Převod z minulého období - 53 390,24 Kč

Příjmy za rok 2015/16 - 65 370,56 Kč

Výdaje za rok 2015/16 - 57 217,85 Kč

CELKEM stav k 31.8. 2016 - 61 542,95 Kč

Pokladna - 2 648,50 Kč

Účet - 58 894,45 Kč

Zpracovala za SRPŠ : Pjatáková Petra - pokladník

Rozbory dotazníků.

V následujících souborech si můžete prohlédnout rozbory dotazníků, které vyplňovali žáci, jejich rodiče a učitelé.

  NEOPRÁVNĚNÉ OBĚDY

  Poskytování školního  stravování je  služba  (cca  60%) dotovaná  státem a je vázána na přítomnost žáka ve škole. Neodhlášený oběd (v době nepřítomnosti  žáka ve škole) = neoprávněně poskytnutý oběd.

  (viz školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhl.č. 107/2005 Sb. o školním stravování, § 4).

  Za každý neodhlášený, tj. =  neoprávněně poskytnutý oběd (v době nepřítomnosti žáka ve škole) se doúčtují zpětně režie ve výši 33,- Kč za jeden neodhlášený oběd.

  První den nemoci (neplánované nepřítomnosti ve škole) je považován za přítomnost ve škole a lze odebrat oběd do jídlonosiče. Další dny absence žáka ve škole, se již stravování neposkytuje, a je nutno obědy odhlásit po celou dobu absence.

  Nadcházející akce
  Archiv novinek