Obrázek školy
Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná příspěvková organizace zřízena a financována statutárním městem Havířov
Jak se k nám dostanete

Informace pro rodiče

Všechny aktuální informace a změny najdete na úvodní stránce!

Termíny třídních schůzek pro školní rok 2022/2023:

12. 9. 2022

14. 11. 2022

17. - 21. 4. 2023 učitel - rodič - žák

 

Termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024:

duben 2023

 

Termín přijímacích zkoušek na střední školy:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: 13. 4. 2023

2. termín:  14. 4. 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: 17. 4. 2023

2. termín: 18. 4. 2023 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání

na dny:

1. termín: 10. 5. 2023

2. termín: 11. 5. 2023

 

 

 

 

 


DESTATERO PRO PRVŇÁČKY INFORMACE PRO RODIČE K ZAVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DO PRAXE 

Pro rodiče prvňáčků

DESATERO PRO RODIČE

 1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.
 2. Každý den ostrouhám tužky. Dítě jich má mít v zásobě několik.
 3. Pomáhám dítěti v případě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.
 4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.
 5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové úseky, nejlépe dvakrát 15 minut.
 6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se mohlo soustředit na svou práci
 7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
 8. V klidu se povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
 9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání. 
 10. Své děti raději pohladím, pochválím za dobré úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu ve škole něco nedaří.
 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.
 3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
 5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.
 7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

KONTAKT NA LOGOPEDY:

PaedDr. Irena Cudlínová                  

Logopedická ambulance Kochova 1227/2, 736 01 Havířov - Šumbark

Tel.: 596884236

 KONTAKT NA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNU

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, pracoviště 736 01 Havířov – Šumbark, Opletalova 5.

Tel.:  597582372        e-mail:  poradna@pppkarvina.cz

 K žádosti o odklad musí být předloženo řediteli školy:

 1. 1.      doporučení pedagogicko-psychologické poradny
 2. 2.      doporučení dětského lékaře, popř. klinického psychologa

 

  NEOPRÁVNĚNÉ OBĚDY

  Poskytování školního  stravování je  služba  (cca  60%) dotovaná  státem a je vázána na přítomnost žáka ve škole. Neodhlášený oběd (v době nepřítomnosti  žáka ve škole) = neoprávněně poskytnutý oběd.

  (viz školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhl.č. 107/2005 Sb. o školním stravování, § 4).

  Za každý neodhlášený, tj. =  neoprávněně poskytnutý oběd (v době nepřítomnosti žáka ve škole) se doúčtují zpětně režie ve výši 33,- Kč za jeden neodhlášený oběd.

  První den nemoci (neplánované nepřítomnosti ve škole) je považován za přítomnost ve škole a lze odebrat oběd do jídlonosiče. Další dny absence žáka ve škole, se již stravování neposkytuje, a je nutno obědy odhlásit po celou dobu absence.

  Nadcházející akce
  Archiv novinek